รู้ยัง? ฟิล์มกันหยดน้ำกระจกรถที่จะช่วยขับขี่ปลอดภัย

ล่าสุดศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และก็คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้ทำการศึกษามาถึงลักษณะของกระจกทั่วไปเมื่อได้โดนน้ำฝนจะมีลักษณะเป็นหยดน้ำ ที่เป็นเม็ดใหญ่ๆ ทำให้มองเห็นได้ยาก แต่กระจกที่ทีมวิจัยได้มีการพัฒนาขึ้นได้มีการใช้เทคโนโลยีในการเคลือบแบบสปัตเตอริ่ง เพื่อเคลือบฟิล์มบางไทเทเนียมไดออกไซด์ ที่จะเป็นชั้นหนา 200 นาโนเมตร และยังจะซิลิกอนไดออกไซด์ หนา 20 นาโนเมตร ไว้ที่ผิวหน้ากระจก

ซึ่ง IBCbet คาสิโนที่เปิดให้นักพนันเลือกเข้ามาเดิมพันอย่างมั่นอธิบายว่าเมื่อกระจกดังกล่าวได้รับแสงแดด แสงจะกระตุ้นให้อนุภาคที่จะเคลือบไว้เกิดปฏิกิริยาแตกตัวเป็นประจุได้ เพราะเมื่อฝนตกมีน้ำมาเกาะ ประจุดังกล่าวจะทำปฏิกิริยากับน้ำและเหนี่ยวจะนำให้เกิดกลุ่มไฮดรอกซิล ไอออน ซึ่งมันจะมีคุณสมบัติ “ชอบน้ำ” จึงจะทำให้น้ำที่เกาะแผ่นแบบบนผิวกระจก

และ ibcbet ทางเข้าล่าสุด คาสิโนออนไลน์ยังอธิบายว่ามันจะช่วยให้แห้งเร็วที่ไม่รวมตัวเป็นหยุดน้ำเม็ดใหญ่ๆ หรือถ้าหากโดนไอน้ำก็จะไม่ทำให้แผ่นกระจกเกิดการฝ้ามัว เพราะสารไทเทเนียมไดออกไซด์ยังจะมีคุณสมบัติพิเศษช่วยทำความสะอาดสารอินทรีย์ที่มักจะมาเกาะที่พื้นผิวได้